دانلود کتاب زبان اصلی Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?

[ad_1]

در سال های اخیر با هجوم مهاجران و کمبود محل اسکان ، مردم تصمیم گرفته اند درهای خود را باز کنند. انجمن ها به تدریج در تلاشند تا این نوع اصلی استقبال از مردم را که به زور از ریشه خارج شده اند ، که اغلب بسیار آسیب پذیر هستند ، آماده و پشتیبانی کنند ، در حالی که مقامات دولتی سعی می کنند این ابتکارات همبستگی را ساختار دهند. این مقاله به اسکان پناهندگان با اشخاصی در فرانسه می پردازد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?