دانلود کتاب زبان اصلی Regional and Multilateral Trade in Developing Countries

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی از نظریه و سیاست تجارت منطقه ای و چند جانبه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. با فروپاشی دور تجارت جهانی دوحه ، منطقه گرایی در قالب توافق نامه های تجاری منطقه ای (RTA) در حال رشد است. این ، به نوبه خود ، تعدادی از موارد مهم را در بحث سیاست تجارت جهانی مطرح کرده است. با توجه به تأثیرات مذاکرات RTA و WTO در توسعه اقتصادی ، این کتاب بر اهمیت بررسی تأثیرات کلان و خرد جریان تجارت بین المللی بر رفاه ، درآمد ، فقر و محیط زیست ، به ویژه در پرتو اختلافات ، تنوع و توانایی مالی محدود کشورهای در حال توسعه این بخش در مورد موضوعات مختلف تجارت ، سرمایه گذاری ، فقر ، جنسیت و بعد قانونی در چارچوب منطقه ای و چندجانبه بحث می کند و یک راهنمای مفید برای تدوین سیاست های تجاری و اقتصادی به نفع کشورهای در حال توسعه است. این کتاب مورد توجه اقتصادی افراد ، اقتصاد و تجارت خواهد بود و مرجع مفیدی برای تحقیقات جایگزین در این زمینه خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries