دانلود کتاب زبان اصلی Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

این عنوان اولین بار در سال 2002 منتشر شد: تغییر محیط اقتصادی ، نهادی و بازار ، روابط فضایی را که تصور می شود در چین وجود دارد ، واژگون می کند. این متن از طریق تحقیق در مورد صنعت گوشت گاو ، ایده ای از منطقه بندی و ادغام در چین را ارائه می دهد. این اثر نیروهای بازار ، ویژگی های صنعت ، عوامل نسبی و تأثیر دولت بر سازمان فضایی فعالیت ها را بررسی می کند. این اثر دولت را هنگام ارزیابی مجدد اولویت ها و توسعه بازارها و صنایع و همچنین مطالعه میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای و چگونگی هماهنگی سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی نشان می دهد. این حجم همچنین شامل ارزیابی منطقه ای صنعت گوشت گاو در 12 استان مهم تولید و مناطق کلیدی مصرف در پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry