دانلود کتاب زبان اصلی Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI در سال 1996 ، مقالات ارائه شده در کارگاه تجارت جهانی تجارت و تجارت روندهای جدید منطقه گرایی را از دیدگاه های مختلف برای نهادهای مختلف بررسی کردند. آنها اثرات مناطق ، پیامدهای آنها در سیاست و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را بررسی کردند و در صدد تفسیر آنها بر اساس تئوری اقتصادی و سیاسی بودند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics