دانلود کتاب زبان اصلی Regressionsanalyse in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung Band 2 : Komplexe Verfahren

[ad_1]

این کتاب درسی ادامه “تحلیل رگرسیون در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی تجربی جلد 1” است. این هدف برای دانشجویان و دانشمندانی است که نیاز به تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی یا ارزیابی انتشارات تجربی موجود دارند. تحلیل رگرسیون مهمترین روش برای مطالعه مباحث تجربی در اقتصاد و علوم اجتماعی است ، نویسنده برخلاف سایر کتابهای درسی اقتصادسنجی یا آماری ، توضیحات ریاضیات اقناعی را کنار می گذارد. تمام جوانب به صورت شفاهی و گرافیکی توضیح داده شده اند. ساختار فصل ها به گونه ای است که مطالعه مستقل و بدون مشکل امکان پذیر است. خوانندگان با مراحل پیچیده تر گام به گام آشنا می شوند ، و همه فصل ها با مهمترین اهداف یادگیری و اصطلاحات کلیدی پیشین است. هر فصل با یک سری تمرینات شامل راه حل ها به پایان می رسد. تمام روش ها و آزمون های رگرسیون به روش عملی گرا و با استفاده از برنامه های آماری SPSS و Stata و همچنین تصاویر صفحه توضیح داده می شوند. س questionsالات اضافی از طریق برنامه برنامه Springer Nature Flashcards را به صورت رایگان بارگیری کنید و برای سنجش دانش خود از مطالب اضافی اختصاصی استفاده کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Regressionsanalyse in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung Band 2 : Komplexe Verfahren