دانلود کتاب زبان اصلی Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism

[ad_1]

بسیاری از ما ، چه پیروان و چه منتقدان ، معمولاً در مورد دین فرضیاتی ارائه می دهیم. ما می توانیم فرض کنیم که دین عمدتاً در داشتن اعتقادات یا خوب بودن است ، یا اینکه با مشکلات معنوی و نه مادی سروکار دارد ، یا اینکه عقاید و اعمال دینی به نوعی بی انتها هستند. پیتر مور معتقد است که چنین دیدگاههایی فقط برای کاستن از این حقیقت که دین اساساً آرزوی بشریت برای انسانی شدن کامل است ، م workثر است. این بیان روشنگر درک ما از ایمان را به چالش می کشد و استدلال می کند که ادیان باید در کشف مجدد خود ، چه در عمل و چه از نظر عقلی ، کشف سنتهای فراموش شده و یافتن راه های جدید برای پیشبرد باز باشند. این کتاب که با ظرافت و اشتیاق نوشته شده است ، در قلب بحث و جدال درباره اعتبار و هدف دین است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism