دانلود کتاب زبان اصلی Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری اساسی برای کشف مجدد مقاصد برای جذب مشتری جدید است؟ امروزه استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در سرزمین ها را امکان پذیر می سازد. هوش اقتصادی همچنین یکی از ابزاری است که س toال و بسیج برای انطباق با تحولات مختلف (مشتریان ، شیوه های آنها ، اقتصاد – به ویژه دیجیتالی شدن – رقابت از جای دیگر ، حتی از شرایط آب و هوایی و غیره) مشروع است. جذاب تر ، مقصد باید به طور مداوم کشف شود و تجربیات جدیدی را به گردشگران ارائه دهد. کشف مجدد مقصد به معنای نوآوری در اختراع است!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi