دانلود کتاب زبان اصلی Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing

[ad_1]

آیا شما به طور غریزی به لبه دانش خود توجه می کنید ، نه به مرکز آن؟ آیا شما مجذوب پروژه ها و مشکلاتی با عنصری از موارد ناشناخته در آنها هستید؟ آیا در شرایط گرم مشکلی ندارید؟ آیا معمولاً ریسک می کنید و تصمیم می گیرید؟ پاسخ های شما برخی از عناصر اصلی موفقیت شخصی و شرکتی در اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد. RELAX ، فقط عدم سوزاندن به شما کمک می کند تا بصری تصمیم بگیرید و قاطعانه عمل کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing