دانلود کتاب زبان اصلی Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation

[ad_1]

پیشرفت در دانش مکانیسم مغز به ما آموخته است که چگونه می توان با کیفیت زندگی دانش آموزان را که مدرسه تاکنون نادیده گرفته است ، لذت بیشتری را یاد گرفت. جهان در حال تغییر است ، دنیای مدرسه باید تغییر کند: بسیاری از کودکان وقتی دیگران نمی توانند محتوایی بیش از تکرار را ادغام کنند خسته می شوند. امروزه می توان برای داشتن بیشترین علاقه و موفقیت ، عملکرد احساسی و مغزی را نیز در نظر گرفت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation