دانلود کتاب زبان اصلی Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

ویراستاران با انگیزه کنفرانس انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) رسانه ، ماده ، روش ها (2017) ، محققان جوان ماربورگ را در این جلد گرد هم آوردند. این عنوان به مباحث فعلی تحقیق در علوم دینی اشاره دارد ، که در اینجا در متن فرهنگ شناسی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی توسط شرکت کنندگان به عنوان بخشی از تمرکز آنها مورد بحث قرار می گیرد. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” با استراتژی هایی از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen