دانلود کتاب زبان اصلی Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در گروه آموزشی – الهیات ، آموزش مذهبی ، درجه: 1.3 ، Westfälische Wilhelms-Universität Münster (ZIT) ، زبان: آلمانی ، خلاصه: هدف از این کار آشنایی با هنرهای شناخته شده مذهبی و نشان دادن است چگونه می توان هنر را در دروس دینی اسلامی در دسترس قرار داد. در این اثر باید ارزش افزوده بین فرهنگی و بین مذهبی هنر ارائه شود ، زیرا هنر مردم را به هم پیوند می دهد. در پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر ، هنرهای تجسمی در خاورمیانه باستان در یک زمینه تاریخی در نظر گرفته شده اند. برای این منظور ، سه نفر از تأثیرگذارترین مردم مشرق باستان و هنر ساخت و نقاشی آنها ارائه شده است. هنرهای تجسمی دامنه وسیعی دارند. “ایده ترکیب [bzw. die Abstraktheit] هنر اسلامی به دلیل کمبود جا و زمان ، نشان دهنده نظم ناگسستنی کیهان معنوی ، نظم و زیبایی است که در خداوند بنیان نهاده شده است. نویسنده می خواهد با این نقل قول از هانس گونتر شوارتز که به معنویت ، بی زمانی و زیبایی هنر اسلامی و رابطه آن با خدا می پردازد ، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را آغاز کند ، زیرا این نقل را خلاصه ای از علاقه خود می داند. به زیبایی شناسی اسلامی و موضوع این اثر. موضوع انتخاب شده این پایان نامه کارشناسی ارشد به قسمت اول – کار ادبی – و قسمت دوم – قسمت آموزشی تقسیم می شود. بخش اول بینش در دنیای هنر اسلامی را با توجه ویژه به هنرهای زیبا بررسی می کند. این روش به گونه ای انتخاب شده است که بعداً هنرهای تجسمی بتوانند ارزش افزوده آموزشی و ارتباطی م withثر با دانش آموزان ایجاد کنند. این امر ابتدای قسمت آموزشی را تسهیل می کند و فرصت های آموزشی مذهبی را از طریق زیبایی شناسی اسلامی گسترش می دهد. قسمت دوم کار باید دیدگاهی تعلیمی و آموزشی از هنر ادیان مختلف داشته باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که قسمت اول پایان نامه کارشناسی ارشد از نظر هنری – تاریخی و تا حدی فرهنگی – سیاسی پردازش می شود. هیچ تجزیه و تحلیل هنری (دقیق) در این کار انجام نشده است. این پایان نامه کارشناسی ارشد به دلیل ایده ترکیب هنرها با مفاهیم دینی و تربیت دینی ویژه است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst