دانلود کتاب زبان اصلی Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent

[ad_1]

اگر می خواهید به عیسی نزدیک باشید اگر می توانید حضور خدا را احساس کنید اگر می توانید عمق عشق او را احساس کنید و نیکی ابدی او را تشخیص دهید … شما می فهمید که چقدر در نظر خدا ارزشمند هستید خدا همیشه با شما هر شرایطی که باشید ، او همیشه در کنار شما خواهد بود تا شما را با عشق ابدی دوست بدارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent