دانلود کتاب زبان اصلی Reminiscences of Alexander Toponce

[ad_1]

با خواندن این زندگی الکساندر توپون ، نمی توان تحت تأثیر قرار داد که چیزی بیش از زندگی نامه است. بیش از یک ثبت ساده در زندگی تاریخ ها و رویدادها. بسیاری از افکار ، اظهارنظرها و حکایات وجود دارد ، آنقدر زمان تاریخی و آشکارکننده ، که واقعاً یک “خاطره” است …. “زخم های زندگی و شرایط پیشگامان فراوان است. موضوعات زیادی در مورد تاریخ اولیه ظهور تمدن به غرب نوشته شده است. مراحل اولیه تحقیق و اولین ورود مردان سفیدپوست به پایان رسیده بود و هنگامی که الکس کار خود را آغاز کرد ، انتقال از صحرا و صحرا به کشوری کاملاً متمدن در جریان بود. ”

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Reminiscences of Alexander Toponce