دانلود کتاب زبان اصلی Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education

[ad_1]

بازتولید و دوباره تصور شده: نوآوری در دین ، ​​معنویت و ایمان (بین) در آموزش عالی کتابی است که به تازگی ویرایش شده است و خوانندگان را به تجدید نظر و بازنگری در الگوهای سنتی دعوت می کند که در آن دین ، ​​معنویت و مذهب (RSI) برای آموزش عالی و زندگی دانشجویی مورد مطالعه قرار می گیرند. سوالات این جلد چارچوب های نظری جدیدی را معرفی می کند که مطالعه RSI را غنی تر و زنده می کند و آن را پویاتر ، فراگیرتر و از همه مهمتر ابتکاری می کند. این تعهد به عدالت اجتماعی و مقطعی بودن ، در حالی که محوریت داستان های حاشیه نشینان مذهبی است ، شکل می گیرد. متن به دو واحد تقسیم شده است. واحد اول چارچوب های جدید و جدیدی را برای تجزیه و تحلیل و تفسیر RSI در آموزش عالی و امور دانشجویان بررسی می کند. واحد دوم در حالی که بر صداهای غالباً حاشیه ای اقلیت های مذهبی تأکید دارد ، در عمل چارچوب های نظری مختلفی را اعمال می کند. این کتاب با فراخوانی از محققان برای شروع کاوش در افق های پیشنهادی جدید به عنوان بخشی از مطالعه RSI در آموزش عالی و امور دانشجویان به پایان می رسد. این متن برای سمینارهای آموزش عالی در برنامه های آموزش عالی و امور دانشجویان ایده آل است. همچنین برای محققان و دانشمندان منبعی بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education