دانلود کتاب زبان اصلی Renewable Energy Sources For Sustainable Development

[ad_1]

بین انرژی ، اکولوژی و محیط زیست ارتباط کاملی وجود دارد. اگر تعادل مناسبی بین این سه جنبه حفظ شود ، توسعه پایدار برای رفاه انسان حاصل می شود. این کتاب برای جلب توجه به ادغام انرژی های تجدید پذیر در تمام بخشهای توسعه پایدار نوشته شده است. هدف این کتاب بررسی دامنه دیدگاه های مربوط به منابع انرژی تجدید پذیر برای پایداری و پیامدهای آن است. نویسندگان ، فناوری های انرژی تجدیدپذیر و نظریه های جدید توسعه پایدار را ساده و شفاف کرده اند. توسعه پایدار با تأکید بر مسائل زیست محیطی و ارتباط آن با منابع تجدیدپذیر انرژی مشخص می شود. در شرایط فعلی ، لازم است رویکردی برای ساختار موضوع ایجاد شود که مانع توسعه دانش به روشی سیستماتیک شود. محیط ساخته شده به طور قابل توجهی به جامعه و در نتیجه به توسعه کلی کمک می کند. ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از عوامل اصلی در تعیین پایداری یک جامعه در طولانی مدت است یا خیر. این کتاب جنبه های مختلف برنامه ریزی انرژی مانند ارزیابی انرژی ، یکپارچه سازی انرژی ، پیش بینی انرژی ، مدل سازی انرژی ، مدل سازی رایانه ای و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی منابع مختلف تجدیدپذیر متداول و غیرمتعارف را مورد تأکید قرار داده است. بیشتر اطلاعات ارائه شده در این کتاب عمدتاً برای کسب درک از برنامه ریزی یکپارچه انرژی ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، نظارت و ارزیابی بازخورد آن است. این کتاب برای کسانی که درگیر فعالیت های انرژی و برنامه ریزی هستند مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Renewable Energy Sources For Sustainable Development