دانلود کتاب زبان اصلی Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives

[ad_1]

این کار ، با تمرکز بر روی س interال میان رشته ای از برخورد بین حیوانات انسانی و غیر انسانی ، در تلاش است تا پلی بین جریان های مختلف تحقیقات حیوانات ایجاد کند. محققان علوم انسانی و طبیعی ، مراحل اصلی تاریخی ، سیاسی و فلسفی را که رابطه ما با قرون وسطی با حیوانات غیرانسانی را مشخص می کند ، زیر سال می برند. این جلد می کوشد تا لحظه های گسیختگی و همچنین نقش برخی از پیشگامان انقلاب حیوانات را به نمایش بگذارد. همچنین مفهوم انسان شناسی را زیر سال می برد و با گشودن حوزه هنری خاتمه می یابد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives