دانلود کتاب زبان اصلی Repentance

[ad_1]

“اما پس از آن همه ما عاشق این مکان هستیم ، مگر نه ، از طرق مختلف؟” تابستان 1976 و بادهای تغییر در شهر کوچک توبه در لبه زنجیره بزرگ عبور کردند. خانواده های قدیمی دام پرورش می دهند و چوب می تراشند ، اما مهاجران جدید ، هیپی ها ، نظریه ای متفاوت از نظم طبیعی و جایگاه بشریت در طرح امور دارند. به زودی همه چیز شکسته خواهد شد. یا رشد قدیمی در حال کاهش است یا باید ورود به سیستم متوقف شود. و گرچه همه در مورد تاکتیک ها اتفاق نظر ندارند ، اما هیچ کس از درگیر شدن در تقابل آینده اجتناب خواهد کرد. توبه همچنین در مورد یک شهر روستایی و ریتم های آن ، داستان استرالیای مدرن است که در یکی از چشمک های آن به زیبایی و زیبایی از چشم شخصیت هایی روایت می شود که هرگز فراموش نخواهید کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Repentance