دانلود کتاب زبان اصلی Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine

[ad_1]

منطقه مدیترانه تا به امروز صحنه درگیری باقی مانده و به یک مرکز طبقه بندی مجدد اجتماعی تبدیل شده است (برجسته شده توسط بحران اقتصادی ، بلکه همچنین به دلیل مشکل پناهندگان گریخته از جنگ و پناهندگی). این بحران توسط روایت های مختلفی که مفاهیم اجتماعی کنونی را تعریف می کنند ، “روایت می شود” ، که یک هدف ایده آل برای درک جوامع مدرن است. موارد موجود در این مجموعه ، با الهام از شرایط بحرانی اطراف مدیترانه ، برخی از محورهای اصلی “داستان ها” در مورد بحران را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine