دانلود کتاب زبان اصلی Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

“از طریق Sumbala Mugu ، نویسنده با تأکید بر ریاکاری استبدادی برخی از رهبران آفریقا ، نقایص یک جامعه داستانی را محکوم می کند. در حقیقت ، آنچه او به روشی خام اما محجبه مورد انتقاد قرار می دهد ، تنها بازتاب آگاهانه فضای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. قهرمان اصلی سومبالا موگو یک دیکتاتور بسیار موذی است که در طول حکومت خود ، همه را فریب می دهد و این از طریق لباس مبدل است. آداما DAHIKO ، با یک روح تخیل بسیار زیبا ، از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی استفاده می کند. »GUINDO Dogolu ، استاد حروف معاصر.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire