دانلود کتاب زبان اصلی Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب تحقیقات آموزش عالی را به عنوان زمینه ای در آسیا مورد بررسی قرار می دهد. وی توسعه تحقیقات آموزش عالی در چندین کشور آسیایی را پیگیری می کند و ایده هایی را برای توسعه جوامع تحقیقاتی آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های مشترک و متنوع در جوامع ملی را شناسایی می کند ، بینش جدید و قابل توجهی به محققان و سیاست گذاران در مورد اهمیت بیان بیشتر منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی و همچنین ادغام بیشتر و مشارکت آنها در جامعه بین المللی ارائه می دهد. تحقیق به طور کلی

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future