دانلود کتاب زبان اصلی Restaurants: Impact of the Pandemic

[ad_1]

صنعت رستوران سازی در سه ماه اول همه گیر 120 میلیارد دلار ضرر کرد و انتظار می رود تا پایان سال 2020 240 میلیارد دلار خسارت داشته باشد. رستوران ها: تأثیر همه گیری ، تأثیر آن را از نظر مصرف کننده و تجاری از نظر کمی ارزیابی می کند . ارزیابی برای مارک های رستوران ، بخش های خدمات کامل و محدود و خدمات غذا کالج انجام می شود. داده های درآمد ماهانه اساس تحقیق و برنامه ریزی استراتژیک را فراهم می کند. یافته های این مطالعه ایده ای از تغییرات پس از همه گیری پیش بینی شده در رفتار مصرف کننده و تغییر در هزینه ها است. این کتاب الکترونیکی افزایش تحویل و تحویل ، افزایش خدمات برای مشروبات الکلی ، آشپزخانه ارواح ، نوآوری در خدمات رانندگی ، لهجه های جدید در طراحی رستوران ها و موارد دیگر را ارزیابی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Restaurants: Impact of the Pandemic