دانلود کتاب زبان اصلی Retribution

[ad_1]

شیث وقتی فهمید که احساس قتل دارد نوجوانی بود. او فقط آن را دوست داشت. کشتن هیجان انگیز بود و هرچه بزرگتر شد ، این هدف را برای او رقم زد. اما این ماجرا روزی که راشل به محله نقل مکان کرد ، متوقف شد. او بهترین دوست او شد. هیچ کس برای او مهمتر نبود راشل تنها دوست واقعی اوست تا روزی که می میرد – وقتی هواپیمایی که شوهرش پرواز می کند به طرز غیرقابل توجیهی سقوط می کند و بیشتر خانواده اش را می کشد. هنگامی که یک سانحه هوایی دوم جان دختر زنده مانده راشل را می گیرد ، عطش کشتن شیث دوباره بیدار می شود. همانطور که در جستجوی علت فاجعه است ، او کشف یک حقیقت ترسناک را آغاز می کند – واقعیتی که حس هدف وی را تجدید می کند و او را برای قصاص همه افراد درگیر آماده می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Retribution