دانلود کتاب زبان اصلی Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui

[ad_1]

امروزه تصاحب خصوصی و فردگرایانه ثروت توسط یک الیگارشی کوچک در جمهوری دموکراتیک کنگو ، مسئله خیر عمومی را به عنوان فراخوانی برای شیوه جدید اداره و شیوه جدید زندگی مشترک مطرح می کند. مفهوم نادیده گرفته می شود یا سو mis تفاهم نمی شود ، توضیحات لازم است. این اثر با شروع واقعیت اجتماعی و رویکرد فرهنگ نگاری ، تاریخی و معنایی به خیر عمومی ، اهمیت اصل کالای مشترک برای صلح اجتماعی را تشخیص می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui