دانلود کتاب زبان اصلی Rêverie du monde

[ad_1]

در این مجموعه در می یابیم که تکه هایی از وجود انسان نه تنها می توانند موجوداتی باشند که در نیستی پراکنده شده اند ، بلکه موجوداتی پایدار و واقعیت هایی هستند که تا بی نهایت گسترش می یابند و نیستی آنها را تهدید نمی کند. نمای یک منظره متعالی ، مشاهده چیزی غیر معمول ، شدت احساس برای یک زن ، جذابیت ناشی از پدیده های جهان ، خاطره کودکی غنی و پربار واقعیت هایی هستند که در عمق فکر یا حافظه ما هستند ، در عمیق ترین و یک موجود صمیمی ما ، به طور نامحدود و شدیدی و که خود را به شکل یک رویا نشان می دهد این رویای جهان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Rêverie du monde