دانلود کتاب زبان اصلی Reworking the Student Departure Puzzle

[ad_1]

بیش از یک چهارم دانش آموزانی که وارد موسسات چهار ساله می شوند و نیمی از کسانی که وارد مدارس دو ساله می شوند در پایان سال اول خود را ترک می کنند. این پدیده به “معمای عزیمت” معروف است و سالهاست که مهمترین کار حفظ دانش آموزان توسط جامعه شناس وینسنت تینتو انجام می شود. همكاران ، از جمله خود تینتو ، دیدگاههای مختلف نظری و روش شناختی در مورد معما را برای دانشجویان ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Reworking the Student Departure Puzzle