دانلود کتاب زبان اصلی Richard Dawkins, C. S. Lewis und die großen Fragen des Lebens

[ad_1]

زیست شناس مشهور و تردید از خدا ریچارد داوکینز (پرفروش ترین کتاب “Der Gotteswahn” را نوشت) ، از یک سو – استاد ادبیات ، فیلسوف و عذرخواهی CS لوئیس ، از سوی دیگر. در یک تقابل داستانی ، بیست فیزیکدان و الهیات شناس مشهور آلیستر مک گرات از دانشگاه آکسفورد به این دو اجازه می دهد تا با موضوعات مختلف روبرو شوند و عقاید خود را توضیح دهند. این مسئله ایمان ، شواهد و ادله ، برتری آشکار جهان بینی طبیعت گرایانه ، طبیعت انسان و جستجوی مقاومت ناپذیر معنی است. هرکسی که از تعارض بین علم و ایمان نترسد ، مجذوب این کتاب خواهد شد!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Richard Dawkins, C. S. Lewis und die großen Fragen des Lebens