دانلود کتاب زبان اصلی River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies

[ad_1]

تاریخ شهرنشینی با بهره برداری از محیط زیست و انقیاد رودخانه ها پیوندی ناگسستنی دارد. امروز ما اثرات این گسترش را به صورت افزایش مشکلات آب تجربه می کنیم. این کتاب به بیان روند تحول ساختارهای انسانی ، طبیعی و آبزی در محیط شهری می پردازد که در سه مرحله تاریخی ارائه شده است: دوره احترام ، تسخیر و بازگشت. شهرهای دوستدار رودخانه نیاز به مدیریت یکپارچه آب در کل حوضه های آبریز از مبدا تا گیرنده دارند. رمز موفقیت استراتژی بازگشت ، ترمیم فضای سبز و آب ، برنامه ریزی فضایی مسئولانه ، اقتصاد دایره ای و مدیریت آب باران و همچنین افزایش مستمر آگاهی کل جامعه است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies