دانلود کتاب زبان اصلی Riverside

[ad_1]

کنار رودخانه ، در انگلیس. چهار و نیم در یک بعد از ظهر بدون توجه. مدرسه ای متروک و فرسوده در انتهای خیابان سیلوربل. همانطور که آمابل بیست و پنج ساله به زودی کشف خواهد کرد ، این یک ساختمان معمولی نیست – داخل میزها هنوز سر جای خود هستند و گرد و غبار گچ در هوا معلق است. همه ساعت ها ، از یکی بالای ورودی تا ساعت پدربزرگ در سالن ، در ساعت نه نوزده متوقف می شدند ، در یک روز ناشناخته در یک سال ناشناخته. چه اتفاقی در آن مدرسه قدیمی افتاد؟ کدام واقعه چنان مخرب بود که بتواند زمان را در دیواره های آن متوقف کند؟ و مهمتر از همه ، آن پسر با لباس مدرسه کیست که شبیه آمابل است و ادعا می کند دانش آموز مدرسه ای است که سالهاست باز نشده است؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Riverside