دانلود کتاب زبان اصلی Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'

[ad_1]

تصویر رابرت بویل مدیون مجموعه ای از ارزیابی هاست که اندکی پس از مرگ وی توسط افرادی که او را می شناختند ، مانند جان اولین ، گیلبرت برنت و سر پیتر پت ، نگاشته شد. این کتاب شامل مجموعه ای از این متون منتشر نشده قبلی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'