دانلود کتاب زبان اصلی Robert Monguillot : ou la vie d'un Sauternais requis en Allemagne nazie – (1942-1945)

[ad_1]

رابرت مونگیلو ، چرخدار ، كه در Sauternes متولد شد ، به دلیل نیازهای روزافزون نیروی کار آلمان ها در سیستم Relève شرکت کرد. وی پس از عزیمت در نوامبر 1942 ، بقیه جنگ را به عنوان کارگر اجباری در صنعت نظامی آلمان در وین گذراند. وی با دوستان و خانواده خود به طور مرتب در تماس بود و اسناد رسمی مختلفی را نیز در اختیار داشت. تمام این اسناد زندگی یک خواهان را از زمستان 1942 تا بهار 1945 در آلمان نازی دنبال می کند ، که عمیقا به خانواده و روستای او وابسته است. این منابع همچنین به شما این امکان را می دهد تا با یک روستای تحت اشغال آشنا شوید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Robert Monguillot : ou la vie d'un Sauternais requis en Allemagne nazie – (1942-1945)