دانلود کتاب زبان اصلی Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal

[ad_1]

رساله دکتری / رساله از سال 2012 در رشته تحقیقات کشاورزی ، مدرک تحصیلی: اعطا شده ، دوره: مدیریت ، زبان: انگلیسی ، خلاصه: هدف اصلی این مطالعه تعیین نقش فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد و تحقیقات مزرعه است ICT-Choupal. این مقاله با نقش فن آوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان محیطی برای اقتصاد مزرعه برای اجرای دقیق تر و حرفه ای تولید ، رشد ، تکنیک های کشاورزی ، بهره وری آنها سروکار دارد. این مطالعه بررسی خواهد کرد که آیا و تا چه اندازه نقش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به طور مولد افزایش یافته است. این امر از نظر کشاورز با تجزیه و تحلیل اولیه داده ها بررسی می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal