دانلود کتاب زبان اصلی Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change

[ad_1]

آستین ها را بالا بزنید و دارای یک داستان داستانی مبتنی بر کتاب مقدس است تا به رهبران کمک کند از صحرای خود به سرزمین موعود خود عبور کنند. آستین بالا زدن یک روش بالینی برای مدیریت استرس نیست ، بلکه مجموعه ای از رویکردهای قوی است که برای رهبران در زندگی و رهبری آنها مفید است. در “آستین ها را بالا بزنید” ، مایکل آلن تیت با رهبران مشترک است: یک مجموعه ابزار ساده برای هر رهبر که با یک دنیای پیچیده از تغییر دائمی روبرو است درک صحیحی از تغییراتی که برای کارمندان ، دوستان و خانواده انجام می دهد. یک دید کلی نسبت به احساس واقعی تأثیر عاطفی تغییر ، اجرای اقدامات آسان برای تغییر در کل سازمان ، خانواده یا جامعه

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change