دانلود کتاب زبان اصلی Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten

[ad_1]

این متن و دفترچه ، که برای بیش از 6 نسخه کاملاً تثبیت شده است ، مکمل سیستم آموزش و یادگیری Roloff / Matek است. این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل 2221 VDI است و به روشنی کل مراحل ساخت را با استفاده از مثالهای عملی انتخاب شده نشان می دهد. با افزایش پیچیدگی ، ساختارها پردازش می شوند ، از نیاز مشتری گرفته تا نقشه های آماده کارگاه. راه حل های جایگزین ارائه شده و مزایا و معایب آنها ارزیابی می شود. محاسبه عناصر ماشین به ترتیب و با اشاره به نسخه 24 فعلی عناصر یادگیری ماشین Roloff / Matek انجام می شود. با توجه به مفهوم تعلیمی ، می توان از این کتاب برای مطالعه خود استفاده کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten