دانلود کتاب زبان اصلی Romain Gary et le petit lézard blanc

[ad_1]

یک روز ، در اعماق فکر ، روی صخره ای در صحرای نیومکزیکو نشست ، یک مارمولک کوچک سفید آمد و هر گوشه از چهره نویسنده را جستجو کرد. رومن گری تکان نخورد. او اجازه داد این کار را انجام دهد. سپس حیوان کوچک پوزه خود را در یک گوش پر کرد. رومن گری منتظر ماند تا حیوان پیامی از زندگی پس از مرگ برای او بفرستد ، که البته دیگر نیامد. از صحنه به صحنه زخم اولیه عمیق تر می شود ، عذاب های او عمیق تر می شوند. به اجتناب ناپذیر.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Romain Gary et le petit lézard blanc