دانلود کتاب زبان اصلی Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian

[ad_1]

کار مرجع استاندارد آدریان در مورد ضرب سکه شاهنشاهی روم اکنون یک حجم مستقل کاملاً تجدید نظر شده و قابل توجهی را اشغال می کند تا آخرین دوره از آنچه را بسیاری از اوج سکه های رومی می دانند – با شروع اصلاحات نرو در سال 64 میلادی ، بر روی نقاشی های نمادین آنها ساخته شده است. این یک تلاش دیرهنگام است که می خواهد درک گسترده قرن بیست و یکم ما را از این قاعده غیرقابل توجیه یکی از شخصیتهای اصلی تاریخ روم سازگار کند. نمادگرایی غنی سلطنت همچنین در نسخه های باورنکردنی مدال آوران هادریان بیان شده است ، که بسیاری از آنها برای اولین بار در RIC پوشش داده شد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian