دانلود کتاب زبان اصلی Rose Gray

[ad_1]

دعاهای گرم رز گری سیزده ساله برای صلح در هنگام بمباران مستجاب شد ، اما در سال 1947 هیچ کس در اطراف او نبود. انگلیس از نظر جسمی یا روحی از تأثیرات جنگ آزاد بود. رز در یک مزرعه مستاجر تحت اداره دولت زندگی می کند ، با حالات خشونت آمیز پدرش ، گذشته مادرش (از جمله ظاهر غریبه ای که از جنگ برمی گردد) و یک مدیر مدرسه که با جنون هم مرز است ، دست و پنجه نرم می کند. داستان رز درباره این است که چگونه او با کمک مادربزرگ مذهبی ، بهترین دوستش آنی و نیروهای طبیعی دوران بلوغ درخواست های کوچک آزادی را در شرایطی که خارج از اختیار او است ، انجام می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Rose Gray