دانلود کتاب زبان اصلی Rotator Cuff Injuries : A Clinical Casebook

[ad_1]

این مورد کوتاه و منحصر به فرد از موارد بالینی که نمایانگر آسیب ها و مدیریت روتاتور کاف است ، بهترین راهکارهای واقع گرایانه برای مدیریت صحیح انواع مختلف آسیب های کاف را که ممکن است با آن روبرو شوند ، در اختیار جراحان ارتوپدی قرار می دهد. هر فصل پرونده ای است که با یک نمایش بالینی منحصر به فرد باز می شود ، به دنبال آن توصیفی از روش های تشخیص ، ارزیابی و مدیریت برای درمان آن و همچنین نتایج مورد ، مروری بر ادبیات و مرواریدهای بالینی و مشکلات موجود است. . موارد شامل استراتژی های مختلفی برای مدیریت جراحی روتاتور کاف ، از جمله تاندونیت آرتروسکوپیک و ترمیم پارگی ، ترمیم اشک سنگین باز و مینی باز ، پیوند تاندون نخاع و توراکس ، برداشتن آرتروسکوپی ، همی آرتروپلاستی. آسیب دیدگی های روتاتور کاف عملی و آسان برای خواندن: یک مورد بالینی منبع بسیار خوبی برای جراحان ارتوپدی و متخصصان پزشکی ورزشی است که با آسیب های معمول و پیچیده روتاتور کاف روبرو هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Rotator Cuff Injuries : A Clinical Casebook