دانلود کتاب زبان اصلی Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage

[ad_1]

در این مطالعه ، نویسنده گای ای سوانسون ، قوانین مربوط به هبوط را در رابطه با رژیم ، جامعه پذیری و کنترل اجتماعی بررسی می کند. وی با استفاده از داده های جوامع مختلف ، در مورد رابطه پاتریلین ، مادری و دو جانبه با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بحث می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage