دانلود کتاب زبان اصلی Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشأ و اجرای فعالیتهای نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. با استفاده از دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که در چهار مورد شباهت های قابل توجهی وجود دارد: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ، درگیری ، مداخله روسیه به عنوان حافظ صلح ، کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل منازعات و ادامه حضور روسیه در منطقه . نویسنده منازعات را در متن حقوق بین الملل و نظریه ملی گرایی قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :