دانلود کتاب زبان اصلی Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY منبع باز است. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست های روسیه در قبال منطقه شرق دور این کشور – و به طور کلی آسیای شرقی – از ابتدای بحران اوکراین و الحاق روسیه به کریمه تغییر کرده است. به دنبال الحاق در سال 2014 و متعاقباً وضع رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر بردار خارجی در روابط خارجی خود تأکید کرده است. اما از زمان آغاز بحران کنونی در روابط با غرب ، “چرخش روسیه در شرق” از نظر ماهیت – در داخل و بین الملل – شدت یا تغییر ماهیت یافته است؟ به جای اینکه “محور” اعلام شده را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و پیامدهای آن را بررسی کنند ، همکاران در این جلد بررسی می کنند که آیا یک محوری واقعاً اتفاق افتاده است یا آنچه امروز می بینیم ادامه روندها ، ترس ها و بلند پروازی های طولانی مدت است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation