دانلود کتاب زبان اصلی Sabotage : How to Get Out of Your Own Way

[ad_1]

تحقیقات خود خرابکاری در اندازه جیبی: این چیست ، چرا این کار را انجام می دهیم و چگونه می توانیم الگوهای سمی خود را مختل کنیم چگونه از راه خود خارج شویم؟ Emma Gannon با چند داستان شخصی و بینش مبتنی بر تحقیقات ، ارتباط خود را با خود خرابکاری کشف می کند و یک راهنمای سریع و معنی دار برای کمک به شما در شناخت اشکال خودباوری ، شناسایی آنچه شما را عقب نگه می دارد و قدم هایی برای برداشتن دست خود را شل کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sabotage : How to Get Out of Your Own Way