دانلود کتاب زبان اصلی Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission

[ad_1]

مأموریت نجات دهنده عیسی اساس و رسالت مسیحیان است و انجیل مسیحیان پیام آن است. این ویرایش دوم از جلد کلاسیک NSBT تأکید می کند که چگونه کتاب مقدس گزارشی مستمر از رسالت خدا ارائه می دهد ، و ستون فقرات تاریخی و تقویمی پایداری را برای پیشبرد مأموریت اولیه مسیحی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission