دانلود کتاب زبان اصلی Satellite System and Seven More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های اکشن HB Fyfe از “عصر طلایی داستان علمی”. در اینجا ارائه شده است: “سیستم ماهواره” ، “گوه” ، “درخت پرحرف” ، “این جهان باید بمیرد!” ، “تغییر شکل کثیف” ، “تبعید” ، “فرار از ماه” و “بای پس سفر”.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Satellite System and Seven More Stories