دانلود کتاب زبان اصلی Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب کاربرد متن گرایی و اصالت اسکالیا در قانون آموزشی را بررسی می کند و آموزه ها و آموزه های اسکالیا را منعکس می کند. قانون آموزش و پرورش ممکن است وسیله عجیبی برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا به نظر برسد ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به مبانی سیاسی است – آزادی بیان ، آزادی مذهب ، برابری فرصت ها ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب متخصص. محققان حقوقی ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی از این رویکرد اسکالیا انتقاد و عذرخواهی کرده اند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education