دانلود کتاب زبان اصلی Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6

[ad_1]

به قول معروف مدیرعامل نباید به این کار عادت کند. هرچه بیشتر به آن عادت کند ، حرامزاده تر خواهد شد. این داستان یک دختر وحشی کوچک احمق بود که با رئیس سیاه پوست می جنگد. او اژدها در آسمان بود و او مورچه ای روی زمین بود. وقتی آنها دوباره ملاقات کردند ، او سوگند یاد کرد که او را در کف خود نگه دارد و دیگر هرگز او را کنار نگذارد! گرمای بالای قلب ، درد بی حد و مرز.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6