دانلود کتاب زبان اصلی Schirach : Eine Generation zwischen Goethe und Hitler

[ad_1]

پیشنهاد فورر از بالدور فون شیراچ 18 ساله وسوسه انگیز است: “حزب به جوانانی که آلمان نیاز دارد احتیاج دارد!” دانشجوی آینده آلمان شناسی و تاریخ هنر نتوانست در برابر دعوت هیتلر مقاومت کند. وی فعالیت شیب دار خود را در سال 1930 آغاز کرد و به عنوان رهبر جوانان رایش منصوب شد ، و به عنوان پالادین وفادار به استاد خود ، با جوانان هیتلر انقلاب قهوه ای بیعت کرد. او در آرزوی اروپای فاشیستی تحت حاکمیت آلمان بود و از آنجا که Gauleiter وینی جمعیت یهودیان را به اردوگاه های مرگ تبعید کرد ، در سال 1946 بالدور فون شیراچ ، پدر 4 فرزند ، به جرم جنایت علیه بشریت به 20 سال زندان در نورنبرگ محکوم شد. خانواده او مجبورند با سایه های تاریک عقده های نازی زندگی کنند …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schirach : Eine Generation zwischen Goethe und Hitler