دانلود کتاب زبان اصلی Schlüsselwerke der Medienwissenschaft

[ad_1]

این جلد مواضع منتخب و ایده های اصلی را در چارچوب انضباطی تحقیقات رسانه ای ارائه می دهد. تمرکز بر رویکردهای فلسفی رسانه ای و دیدگاه فرهنگی-نظری است که در پس زمینه افق انسان دوستانه مشخص شده است. این جلد نه تنها به عنوان یک راهنما و کار مرجع برای دانش آموزان و معلمان دیده می شود ، بلکه هدف آن کمک به شکل گیری نظریه علوم رسانه است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schlüsselwerke der Medienwissenschaft