دانلود کتاب زبان اصلی Schmerzvoller Weg zur Versöhnung

[ad_1]

75 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ، این کتاب نه تنها واقعیت ها و حوادث کمتر شناخته شده ای را که منجر به فروپاشی غم انگیز روابط چک و آلمان در سرزمین های بوهمی شد ، ارائه می دهد ، بلکه مراحل بعدی را به سوی آشتی و تلاش برای ترمیم زخم ها مستند می کند ، که برای بهبود استفاده شده است. تمرکز اصلی این سال است که آیا آلمان های (سودیتن) موفق به پذیرش گناه خود شده اند ، آیا چک ها اخراج آلمان ها را پس از جنگ به عنوان یک بی عدالتی می دانند یا فقط به عنوان نتیجه منطقی وحشت جنگ. اسقف های هر دو طرف و به ویژه کاردینال میلوسلاو ولک چه نقشی در درک داشتند؟ چالش های پیش روی اروپا در هزاره سوم چگونه بر روابط آلمان و چک تأثیر می گذارد؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schmerzvoller Weg zur Versöhnung