دانلود کتاب زبان اصلی Schoolgirl Sampler : 72 Simple 4' Blocks and 7 Charming Quilts

[ad_1]

طراح کاتلین تریسی با لحاف های کوچولوی شایان ستایش دوباره برگشت! این بار او خزانه 4 بلوکی را جمع آوری کرده است ، یادآور آنچه در قرن نوزدهم توسط دختران مدرسه دوخته شده است. تمام 72 بلوک بی انتها را بسازید و آنها را به عنوان لحاف نمونه ای ترکیب کنید یا چند مورد دلخواه را برای استفاده در یکی از شش لحاف جذاب دیگر انتخاب کنید. دوخت سریع و مناسب برای تکه های بافت تولید مثل ، ساخت بلوک آسان است و می توانید در آخر هفته تعداد زیادی را در یک نشست کامل کنید یا یک لحاف کوچک را تکمیل کنید. کتی نکات زیادی برای دوخت بلوک های کوچک دارد و دستورالعمل های ساده برش و الگوهای برش شفاف شما به شما در موفقیت دوخت هر نوع خوراک به اندازه یک پیمانه کمک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schoolgirl Sampler : 72 Simple 4' Blocks and 7 Charming Quilts