دانلود کتاب زبان اصلی Schöpfung und Schöpfer

[ad_1]

آفرینش ایجاد چیزی از هیچ یا یک چیز از چیز دیگر نیست ، بلکه خودبینی از برهمن در شرایط مکان و زمان است. (سری اوروبیندو) پروردگار و جهان ، حتی اگر ظاهری متفاوت داشته باشند ، در واقع تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنها یک برهمن هستند. (سری اوروبیندو)

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schöpfung und Schöpfer